Udruga Žena, Postolarska 3, Drniš tel: 022 886 388, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
  • 1

Poziv na dostavu ponude za postupak nabave: Nabava informatičke i elektroničke opreme, softwarea (programske podrške) i namještaja temeljem natječaja "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a", UP.04.2.1.10.0102

Nabava informatičke i elektroničke opreme, softwarea (programske podrške) i namještaja za opremanje LAB učionica (3) i učionice Visokog učilišta Algebra čime za potrebe projekta "S Tehnologijom i Edukacijom Možemo sve", Naručitelj ulaže u materijalnu i nematerijalnu imovinu sa svrhom jačanja kapaciteta u udrugama "ŽENA" u Drnišu, Udruga hrvatskih ratnih veterana "Kninska bojna" u Kninu, "Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek" u Osijeku te za provedbu edukacije predstavnika udruga u Visokom učilištu Algebra u Zagrebu.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 395 KB PDF
2. OBAVIJEST O NADMETANJU 155 KB PDF
3. PRILOG 1: PONUDBENI LIST 352 KB DOCX
7. PRILOG 2: IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ISKLJUČENJA 2,01 MB PDF
4. PRILOG 3: TROŠKOVNIK - GRUPA 1 19 KB XLSX
5. PRILOG 3: TROŠKOVNIK - GRUPA 2 408 KB XLSX
6. PRILOG 3: TROŠKOVNIK - GRUPA 3 407 KB DOCX

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "SRETNIJA STAROST" ♦ OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA 45+"

Kontakt: Milena Perčin, predsjednica udruge ♦ Adresa: Postolarska 3, 22320 Drniš ♦ Tel: +385 22 887 944 ♦ E-mail: zena1@zena-drnis.hr; zena2@zena-drnis.hr; m.percin@zena-drnis.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.