Udruga Žena, Postolarska 3, Drniš tel: 022 886 388, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   
  • 1

Ciljevi i aktivnosti

Zbog sve većeg broja starijih osoba koje trebaju pomoć i podršku, a sve većeg iseljavanje mlađih članova obitelji, postoje evidentne potrebe organizirane skrbi za ovu grupu građana.

Rad sa starijim osobama daje pozitivne rezultate u društvu. Na početku izranjaju živi ljudi u trećem dobu zajedno sa svojim problemima. Riječ je o ljudima koji su na margini svakog, a tako i društvenog utjecaja, o ljudima koji su svojim godinama, silinom ratnih događanja i bezobzirnošću društvene transformacije, sasvim nepravedno izbačeni iz društvenih tokova, ostavljeni na milost i nemilost opće socijalne bijede i u prostoru življenja od beznačajnih mirovina i eventualne podrške u vlastitoj obitelji ili susjedstvu.

Organiziranjem volontera za pomoć starijim osobama, a potom i uključivanje starijih osoba u skrb o svojim vršnjacima, rezultirali su fascinantnim iskustvima koja opravdavaju ideju o projektu i njegovoj realizaciji. Starije osobe uključene u projekt više ne čekaju bolja vremena za sebe i brži razvoj njihove zajednice, nego uz pomoć zaposlenih njegovateljica, volontera i organizirani u grupe samopomoći žive bolje i kvalitetnije.Tako su ljudi koji više nisu imali koga ni pozdraviti, kojima niko nije dolazio na vrata, u kuću ili stan, postali ljudi koji razgovaraju međusobno, ljudi koji imaju i razmjenjuju dragocjeno životno iskustvo, znanja i vještine iz najrazličitijih oblasti koje žele i mogu ga podijeliti s drugima, ljudi kojima se vraća životni smisao, samopoštovanje, životna vedrina.
Zbog općeg nedostatka financijskih sredstava u državi, infrastruktura u seoskim naseljima je slabo ili nikako razvijena, te je socijalnim uslugama potrebno nadomjestiti taj nedostatak i osigurati dostojanstvenu starost onima koji tamo žive. Nismo u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe na terenu, ali nastojimo osigurati ravnomjernu dostupnost raspoloživih socijalnih usluga. Također postoji interes volontera za uključivanje u projekt skrbi o starim osobama, ali kako su to mahom nezaposlene osobe, potrebno pokriti materijalne troškove koje imaju prilikom volontiranja.

Populacija starijih i nemoćnih osoba je u stalnom porastu; Udruga "Žena" ručno izrađuje Drniške kape

Osim projekata edukacije žena o njihovim pravima, i razvoja socijalnog poduzetništva na bazi tradicijskog nasljeđa, udruga provodi projekte i programe skrbi o starim i nemoćnim osobama kroz organiziranje socijalnih usluga u ruralnim zajednicama za one starije osobe koje trebaju pomoć druge osobe za život u svom domu, te organizira aktivnosti koje poboljšavaju kvalitetu života starijih osoba u seoskim sredinama organiziranim  aktivnostima za ispunjavanje njihovog slobodnog vremena. Kroz ovaj projekt se organiziraju aktivnosti koje pridonose duljoj mobilnosti i neovisnosti starijih osoba, usvajanje vještina upravljanja novim tehnologijama u cilju poboljšanja kvalitete života, dijeljenje znanja i iskustava s ostalim članovima u zajednici, što poboljšava uključenost, komunikaciju i koheziju u zajednicama.

Udruga "Žena" ima iskustva u pisanju i upravljanju EU projektima te u provođenju aktivnosti poticanja zapošljavanja marginaliziranih skupina, osposobljavanju, edukaciji, informiranju nezaposlenih kao i u razvoju vještina za traženje posla. Udruga ima financijski i tehnički kapacitet kao prijavitelj, te je u mogućnosti osiguravati uspješnu provedbu projekta.

Udruga je sudjelovala u izradi regionalne Strategije za razvoj ljudskih potencijala ŠKŽ, Regionalne razvojne strategije, Strategije razvoja socijalnih usluga, Akcijskog plana za uključivanje mladih na tržištu rada, JIM-a (Joint Inclusion Memorandum) koji je potpisan od strane EU, te GPPAC plana.

Udruga "Žena" i HZZ su aktivno sudjelovali i u izradi Zajedničkog memoranduma za socijalno uključivanje te praćenje njegove provedbe.

Udruga je sudjelovala kao nositelj i partner u nizu projekata koji za ciljnu skupinu imaju žene iz ruralnih područja te je osmislila inovativnu metodologiju rada kojom kroz oživljavanje tradicionalnih zanata doprinosi i jačanju socijalnih vještina, poboljšanju uključenosti i ekonomske neovisnosti žena iz ruralnih područja. Osmislili smo i oblike druženja u seoskim sredinama bez osnovne infrastrukture, kroz oživljavanje tradicijskog načina druženja i organiziranja aktivnosti kroz koje će žene svih generacija biti aktivne i uključene u zajednicu, međusobno komunicirati i dijeliti znanja i iskustva, te participirati u donošenju odluka o održivom razvoju njihovih zajednica.

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge "Žena".

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "SRETNIJA STAROST" ♦ OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU "KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA 45+"

Kontakt: Milena Perčin, predsjednica udruge ♦ Adresa: Postolarska 3, 22320 Drniš ♦ Tel: +385 22 887 944 ♦ E-mail: zena1@zena-drnis.hr; zena2@zena-drnis.hr; m.percin@zena-drnis.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.